Asociácia klinických sociálnych pracovníkov Association of Clinical Social Workers

Viac info na/More info: https://sites.google.com/site/wwwakspsk/home


Asociácia klinických sociálnych pracovníkov Association of Clinical Social Workers

E-mail: aksp.slovensko@gmail.com