Asociácia klinických sociálnych pracovníkov
Association of Clinical Social Workers
www.aksp.eu